Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Mācībspēks

LTI docētie studiju kursi 2020./2021. stud.g.

Kaspars Vārtukapteinis

Praktisko iemaņu apguves prakse, Profesionālā tehnoloģiskā prakse, Ievads studijās, Lauksaimniecības mehanizācija, Lauksaimniecības mašīnas, Lauksaimniecības mašīnu teorija un aprēķins

Jānis Palabinskis Mācību tehnoloģiskā prakse, Lauksaimniecības mehanizācija, Graudu kaltēšana un glabāšana, Komunālā tehnika, Augkopības produkcijas kondicionēšana. Lauksaimniecības mehanizācija, Laukkopības tehnoloģiju projektēšana, Augkopības izcelsmes izejvielas, Augkopības tehnoloģijas, Mobilo procesu enerģētika, Tehnoloģiju projektēšana, Graudu ražošana, Augļu dārzeņu ražošana, Zāles lopbarības ražošana, Kartupeļu un eļļas augu ražošana. Graudu un eļļas augu ražošana.

Juris Priekulis

Inženierdienesta profesionālā prakse, Lopkopības tehnika, Tehnoloģisko iekārtu elementi, Tehnoloģisko procesu mehanizācija, Agroserviss, Tehnikas izmantošanas ekonomika, Lopkopības fermu modernizācija, Lopkopības tehnikas konstruēšana, Lopkopības būvju tehnoloģiskā projektēšana,  Lopbarības sagatavošana un izdale, Lopkopības transportdarbu mehanizācija, Darbu mehanizācija putnkopībā, Govju slaukšana un piena pirmapstrāde, Lopkopības tehnikas konstruēšana, Govju slaukšanas iekārtas, Lopkopības enerģētiskās iekārtas, Ražošanas tehnoloģiskā prakse, Inženierdienesta profesionālā prakse, Lopkopības tehnoloģija, Lopkopības izcelsmes izejvielas, Pārtikas aparātu enerģētika, Tehnoloģijas un iekārtas, Lopkopības produktu pārstrāde.
Juris Bolšteins Ceļu satiksmes noteikumi, Automobiļa droša vadīšana.
Gunārs Godmanis Vilcējmašīnas, Lauksaimniecības mehanizācija, Mācību tehnoloģiskā prakse.

Lauksaimniecības tehnikas institūta pārziņā ir sekojošas studiju programmas:

  • Akadēmiskās studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" studiju apakšprogramma "Lauksaimniecības tehnika" (vadītājs profesors Kaspars Vārtukapteinis, tālr. 63026666, e-pasts: kaspars.vartukapteinis@llu.lv).
  • Akadēmiskās studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne"studiju apakšprogramma "Pārtikas rūpniecības iekārtas" (vadītājs profesors Juris Priekulis, tālr. 63080691, e-pasts: juris.priekulis@llu.lv).
  • Maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogramma studiju "Augkopības tehnika" (vadītājs asoc. profesors Jānis Palabinskis, tālr. 63023825, e-pasts: janis.palabinskis@llu.lv).
  • Maģistra studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogramma studiju "Lopkopības mehanizācija" (vadītājs profesors Juris Priekulis, tālr. 63080691, e-pasts: juris.priekulis@llu.lv).
  • Doktora studiju programmas "Lauksaimniecības inženierzinātne" apakšprogramma studiju "Lauksaimniecības tehnika" (vadītājs profesors Juris Priekulis, tālr. 63080691, e-pasts: juris.priekulis@llu.lv).