Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

Tehniskā fakultāte
J. Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001
Tālruņi: 63020762, 27860257
E-pasts: tfdek@llu.lv

Rekvizīti norēķiniem par studiju maksu:

Studiju maksa
Saņēmējs: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Reģ. nr. 90000041898
Valsts Kase, TRELLV22
Konta nr. LV29TREL9160030000000

vai

AS Swedbank, HABALV22
Konta nr. LV93HABA0001407057173

vai

AS Citadele banka, PARXLV22
Konta nr. LV95PARX0002242990005

Maksājuma mērķis (arī  "iemaksas mērķis", arī "pamatojums"): Ieņēmumu kods 21351, tās fakultātes nosaukuma saīsinājums, kurā studējat (TF), studiju forma (pilna vai nepilna laika) un par kuru semestri maksājat. Ja maksā cita persona, tad studenta vārds, uzvārds.

Studiju parāda maksājumu uzdevumā sniedzamā informācija:

Maksātājs: Vārds, Uzvārds, personas kods
Maksātāja banka: (kurā maksā)
Saņēmējs: LLU reģ. nr. 2891101568
Valsts kase ,TREL LV22,
konta nr. LV76TREL9160031000000

Saņēmēja banka: Valsts kase TREL LV22

Maksājuma mērķis:
Studiju parāds. OBLIGĀTI norādīt fakultāti, kurā ir studiju kurss! Piemēram: Matemātika- ITF
Pilna/Nepilna laika studijas

Ieņēmumu kods 21359 (studiju parāds)