Pārlekt uz galveno saturu

TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference

Konference notiks 2023. gada 21. aprīlī.

plkst. 9:00 karjeras konsultantu dalībniekiem, plkst. 10:00 inženierzinātņu dalībniekiem, plkst. 14:30 pedagoģijas dalībniekiem.

Raksta apjoms – 5 - 6 lpp. Tikai atbilstoši veidnes un labas valodas prasībām publicēšanai sagatavotie raksti tiks ievietoti TF mājas lapas sadaļas "Konferences" apakšsadaļā "TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference".

Prasības pedagoģijas sekcijai

Rakstu iesūtīšanas termiņš: 6. - 8. aprīlis

Pedagoģijas sekcijas dalībnieki rakstus iesūta TF docentei Ivetai Līcei - Zikmanei uz e-pastu iveta.lice@lbtu.lv ar norādi, ka ir saskaņots ar vadītāju.

Prasības karjeras konsultantu sekcijai

Rakstu iesūtīšanas termiņš: 6. - 8. aprīlis

Karjeras konsultantu sekcijas dalībnieki rakstus ievieto e-studiju vidē studiju kursā Pētnieciskā darba metodoloģija II vai iesūta TF asoc. profesorei Nataļjai Vronskai uz e-pastu natalja.vronska@lbtu.lv ar norādi, ka ir saskaņots ar vadītāju.

Konferences rakstu sagatavošanas veidne pedagoģijas/ karjeras konsultantu sekcijās

Prasības inženierzinātņu sekcijai

Pēdējais rakstu iesūtīšanas termiņš - 1. aprīlis. Raksti jāiesūta TF profesoram Dainim Berjozam uz e-pastu dainis.berjoza@lbtu.lv

Konferences rakstu sagatavošanas veidne inženierzinātņu sekcijā

Inženierzinātņu sekcijas 2023. gada programma