Pārlekt uz galveno saturu

Mehānikas institūts (MI)

MI_2022

Mašīnu projektēšanas katedra tika izveidota 1993. gada septembrī uz Tehniskās grafikas un Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedru bāzes. Katedru vadīja profesors Guntars Uzkliņģis.

Tehniskās grafikas katedra izveidota 1952. gadā. Katedras pirmais vadītājs bija docents Kārlis Zālīte. Tehniskās grafikas katedras mācībspēki galvenokārt nodarbojās ar mācību metodisko jautājumu risināšanu.

1949. gadā tika nodibināta Teorētiskās mehānikas katedra, izdalot to no Augstākās matemātikas katedras. 1959. gadā tā tika pārdēvēta par Mehānikas katedru, katedras vadītājs Oļģerts Ozols deva lielu ieguldījumu katedras izaugsmē.

1962. gada sākumā Mehānikas katedras struktūrā tika izveidota Lauksaimniecības mašīnu mehānikas zinātniskā laboratorija.

Materiālu stiprības un mašīnu elementu katedra izveidota 1944. gada novembrī pie LLA Lauksaimniecības mehanizācijas fakultātes (Rīgā). Katedras dibinātājs un pirmais vadītājs – profesors tehnisko zinātņu doktors Arvīds Leppiks (1889-1965), kas 1919. gadā bija arī viens no pirmajiem Latvijas Universitātes Lauksaimniecības nodaļas mācību spēkiem.

Mehānikas institūta izveidošanas struktūrshēma

 

MI_struktūrshēma