Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Docētāji

MI docētie studiju kursi 2020./2021. stud.g.

Mārtiņš Dauvarts

Mašīnu dinamika, Materiālu pretestība, Teorētiskā mehānika

Māris Gailis

Mašīnu elementi, Lietišķā mehānika,

Guntis Gailums

Tehniskā grafika, Inženiegrafika, Tēlotāja ģeometrija Mehatronika,  Mehatronikas sistēmas

Aivars Kaķītis

Mērsistēmu interfeisi, Mehatronikas sistēmas, Datorizētās mērsistēmas, Sistēmu dinamikas modelēšana, Ergonomika un dizains, Materiālu pretestība

Ēriks Kronbergs

Hidraulika un hidropiedziņa, Hidraulika un pneimatika, Hidropiedziņa un pneimatika, Dizaina pamati un izstrādājumu reģistrēšana, Patentzinības, Mašīnu hidropiedziņa un pneimopiedziņa, Mašīnu konstruēšana, Mežsaimniecības tehnikas projektēšanas principi

Imants Nulle

Inženiergrafika, Materiālu pretestība, Datorprojektēšana, Mašīnu datorizētā projektēšana, SolidWorks dizainam, Projektēšanas metodoloģijas pamati

Edgars Repša

Hidraulika un pneimatika

Mareks Šmits

Tēlotāja ģeometrija, Mašīnu elementi, Inženiergrafika, Hidraulika un hidropiedziņa, Mehānismu datorprojektēšana, Mežsaimniecības tehnikas projektēšanas principi

Olafs Vronskis

Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana, Izstrādājumu projektēšana AutoCAD, Ainavu arhitektūras projektu grafika, Tehniskā grafika

Mehānikas institūta pārziņā ir esošā studiju programma:

2. līmeņa akadēmiskā bakalaura studiju programma "Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas"(vadītājs profesors Imants Nulle, tālr. 26453133, e-pasts: imants.nulle@llu.lv).