Pārlekt uz galveno saturu

TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference

Sākas

Informācija par TF studentu un maģistrantu 2021. gada zinātnisko konferenci

Konference notiks: 2021. gada 16. aprīlī plkst. 10:00 (telpas tiks precizētas)

Raksta apjoms – 5 - 6 lpp. Tikai atbilstoši veidnes un labas valodas prasībām publicēšanai sagatavotie raksti tiks ievietoti TF mājas lapas sadaļas "Konferences" apakšsadaļā "TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference".

Prasības un veidne pedagoģijas sekcijai

Raksta 1. lpp ar vadītāja apstiprinājumu – saskaņots nodot 354. telpā līdz 1. aprīlim. Pēdējais rakstu iesūtīšanas termiņš - 1. aprīlis. Raksti jāiesūta TF docentei Ivetai Līcei - Zikmanei uz e-pastu iveta.lice@llu.lv.

Studentu zinātniskās konferences rakstu sagatavošanas veidne pedagoģijas sekcijā

Prasības un veidne inženierzinātņu sekcijai

Pēdējais rakstu iesūtīšanas termiņš - 1. aprīlis. Raksti jāiesūta TF profesoram Dainim Berjozam uz e-pastu dainis.berjoza@llu.lv.

Studentu zinātniskās konferences rakstu sagatavošanas veidne inženierzinātņu sekcijā

Pievienots 08/09/2020
Portāla administrators