Pārlekt uz galveno saturu

6. Latvijas starpaugstskolu izglītības zinātņu un pedagoģijas maģistrantu lasījumi

Latviešu valodā ir jāsagatavo lasījuma īss izklāsts jeb kopsavilkums divu līdz trīs A4 formāta lappušu apjomā, kuru iesūta e-pastā: natalija.vronska@gmail.com.

Lasījumi tiek prezentēti sekcijās. Kopsavilkumi tiks publicēti universitātes mājas lapā.

Programma: http://ejuz.lv/hwc