Uzņemšanas komisijas kontaktinformācija

Adrese
Jelgavas pilī,
Lielajā ielā 2, 181.kabinetā,
Jelgavā, LV-3001
Tālrunis: 63005703
E-pasts: ukom@llu.lv

Galvenā speciāliste
Rasma Veinberga
E-pasts: Rasma.Veinberga@llu.lv

Diploma pielikumi