Pārlekt uz galveno saturu

Tehniskais eksperts

Tehniskais eksperts

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

Programmas direktors: docents, Dr.sc.ing. Ruslans Šmigins, tālr. 63080697

Studiju programmas apraksts

Studenti apgūst zināšanas, kas nepieciešamas dažādu transportlīdzekļu (automašīnu, transportlīdzekļu sastāvu, traktortehnikas) vērtības, tehniskā stāvokļa, bojājumu rašanās iemeslu un to novēršanas izmaksu noteikšanai.

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama šeit.

Iegūstamā kvalifikācija

Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt ar transportlīdzekļiem saistītās jomās: apdrošināšanas un līzinga kompānijās, transportlīdzekļu tehniskās uzraudzības sistēmā, patērētāju tiesību aizsardzībā, transportlīdzekļu tirdzniecībā, autoservisos, muitā, kā arī pēc tiesu sistēmas iestāžu, amatpersonu vai transportlīdzekļu īpašnieku pieprasījuma.

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Tehniskais eksperts sagatavo 4. līmeņa profesionālajai kvalifikācijai atbilstošus sauszemes transportlīdzekļu tehniskos ekspertus. Studējošie programmā apgūst transportlīdzekļu (atsevišķu transportlīdzekļu, to sastāvu, traktortehnikas) vērtības un tehniskā stāvokļa noteikšanu, transportlīdzekļu bojājumu identificēšanu, novērtēšanu un atjaunošanas izdevumu aprēķināšanu, bojājumu un lūzumu rašanās iemeslu noteikšanu, izstrādājumu kvalitātes pārbaudes paņēmienus, ceļu satiksmes negadījumu izpētes principus. Programmas absolventi iegūst sauszemes transportlīdzekļu tehniskā eksperta profesionālo kvalifikāciju. Absolventu potenciālās darba vietas ir: apdrošināšanas kompānijas, automobiļu un traktoru servisuzņēmumi, transportlīdzekļu tehniskās uzraudzības sistēma, patērētāju tiesību aizsardzības iestādes, transportlīdzekļu tirdzniecības uzņēmumi.