Pārlekt uz galveno saturu

Studiju kursi

Studiju  kursi 2. līmeņa profesionālā bakalaura studiju programmā "Lietišķā enerģētika" nodarbību pilna un nepilna laika plānojumam:

nozares profesionālās specializācijas kursi:
datorgrafika, elektriskie un neelektriskie mērījumi, lietišķā elektrotehnika, elektrodrošība, teorētiskā elektrotehnika, siltumzinību teorētiskie pamati, siltumapgādes avoti, elektriskās mašīnas un elektropiedziņa, alternatīvā enerģētika un energoekonomika, lietišķā elektronika un sakaru tehnika, elektriskā apgaismošana un elektrotehnoloģija, elektroapgāde un tarifi, elektrotehniskie materiāli, automātikas pamati, automātiskā elektropiedziņa, elektroiekārtu ekspluatācija, energoapgādes sistēmu ekspluatācija;

specializācijas – "elektroapgāde" kursi: 20 un 0.4 kV sadales tīkli, elektromagnētiskie pārejas procesi, elektroiekārtu montāžas tehnoloģija, siltumapgādes sistēmu projektēšana, elektrostacijas un tīkli, elektroiekārtu remonts, releju aizsardzība un automātika, elektroapgādes tehnoloģija;

specializācijas – "energoekonomika" kursi: energoekonomika, apsildes sistēmu ekspluatācija, uzņēmējdarbība enerģētikā, elektroapgādes ekonomika, elektroiekārtu ekspluatācijas ekonomika, datorizētā uzskaite un norēķini.

Studiju kursi LLU inženiertehnisko specialitāšu bakalaura studiju programmās: nodarbību pilna un nepilna laika plānojumam:

  • TF – elektrotehnika, automatizācija, darbmašīnu vadības sistēmas.
  • MF – elektrotehnika un rūpniecības elektronika, kokapstrādes automatizācija
  • PTF – elektrotehnikas pamati, automatizācija,
  • ITF – elektrotehnika un elektronika, mikroprocesoru vadības sistēmas, automātikas pamati;
  • LIF – vispārīgā elektrotehnika.

Studiju kursi LLU inženiertehnisko specialitāšu maģistru studiju programmās:

  • datorgrafika enerģētikā, elektroiekārtu drošums, alternatīvā enerģētika, tehnoloģisko procesu automatizācija, elektroiekārtu atbilstība un sertifikācija, automātisko sistēmu modelēšana, lauksaimniecības objektu elektroapgāde, energoresursi, regulējamā automātiskā elektropiedziņa, elektropiedziņa un vadība, ražošanas datorvadības sistēmas 1, mikroprocesoru vadības sistēmu projektēšana.