Pārlekt uz galveno saturu

Profesora Gunta Rudzīša vārdiskā stipendija

Guntis RudzītisLai veicinātu TF studentu sekmību, aktivitāti un iesaistīšanos zinātniskajā darbībā, katru gadu TF piešķir Gunta Rudzīša vārdisko stipendiju 1300 eiro apmērā uz trešo vai ceturto studiju gadu. Stipendijas nolikumu un tā grozījumus apstiprina LLU TF Dome.

Guntis Rudzītis (1932.25.04.-2004.27.08.) - izcils zinātnieks pedagoģijas, didaktikas un ķīmijas mācīšanas metodikas nozarē.

Ar izcilību beidzis visas mācību iestādes - 1946. gadā Rīgas 74.septiņgadīgo skolu Pumpuros; 1950. gadā - Bulduru dārzkopības tehnikumu; 1955. gadā - Cēsu skolotāju institūtu; 1959. gadā Daugavpils Valsts pedagoģisko institūtu.

Kā eksterns 1966. gadā Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā beidza aspirantūru agroķīmijas specialitātē. 1968. gadā kā eksterns ar izcilību nokārtoja aspirantūras eksāmenus Pieaugušo zinātniski pētnieciskā institūtā Ļeņingradā (tagad Pēterburga) un pedagoģijas zinātņu kandidāta grādu ieguva pēc Minskā aizstāvētās disertācijas "Vakarskolas audzēkņu patstāvīgā darba efektivitātes kāpināšanas ceļi".

Pedagoģijas zinātņu doktora grādu G. Rudzītis ieguva 1991. gadā, aizstāvot disertāciju "Sistēma vecāko klašu skolēnu un studentu sagatavošanai pašizglītībai". Latvijas Zinātņu akadēmija 1992. gadā piešķīra viņam habilitētā zinātņu doktora grādu pedagoģijā.

Profesora darbs pedagoģijā ir starptautiski atzīts un novērtēts, ko apliecina apbalvojumi - Latvijas PSR Nopelniem bagātā skolotāja goda nosaukums un N. Krupskajas medaļa par izciliem panākumiem pedagoģijā (1989. g.); ASV Biogrāfiju institūta izdotajā enciklopēdiskajā Goda grāmatā ierakstīti G. Rudzīša panākumi (1998. g.); Kembridžas universitāte 2004. gadā apgalvojusi profesoru ar sudraba medaļu par 20. gs. sasniegumiem pedagoģijā.