Pārlekt uz galveno saturu

Profesionālās izglītības skolotājs

Skolotāji

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma

Programmas direktore: doc., Dr. paed. Nataļja Vronska,

tālr. 26725155, e-pasts: natalja.vronska@llu.lv

Detalizēta informācija par studiju programmu šeit.

Studiju programmas apraksts

Studenti iegūst zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, praktiskajā arodpedagoģijā, audzināšanas teorijās, didaktikā, izglītības programmu veidošanā, kā arī vispārizglītojošos studiju kursus.

Iegūstamā kvalifikācija

Profesionālās izglītības skolotājs

Karjeras iespējas

Absolventi var strādāt par profesionālās izglītības skolotājiem, metodiķiem, ārpusstundu darba organizatoriem skolās interešu izglītības un tālākizglītības iestāžu speciālistiem.

1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Profesionālās izglītības skolotājs ir nepilna laika studiju programma un paredzēta personām ar iepriekšēju vidējo profesionālo vai augstāko nepedagoģisko izglītību. Studējošie programmā attīsta profesionālo, sociālo un refleksijas kompetenci un savu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos. Programmas absolventi iegūst profesionālās izglītības skolotāja kvalifikāciju. Absolventu potenciālās darba vietas ir: profesionālās izglītības iestādes (profesionālo priekšmetu skolotāji), zemnieku konsultāciju centri un bezdarbnieku pārkvalificēšanās programmas (lektori).