Pārlekt uz galveno saturu

Sandras Īristes promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Tehniskās fakultātes 502. auditorijā, J. Čakstes bulvārī 5, Jelgava

Promocijas darba tēma: "Topošo viesmīlības uzņēmumu vadītāju konkurētspējas izvērtēšana un attīstības veicināšana augstskolas duālajā studiju vidē"

Promocijas darba zinātniskā vadītājā: Dr. paed., LLU asociētā profesore Irēna Katane

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā – http://llufb.llu.lv/ sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence” – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi_en.html

Pievienots 10/10/2018
Portāla administrators