Pārlekt uz galveno saturu

Ivetas Kokles-Narbutas promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Tehniskās fakultātes 502. auditorijā, J. Čakstes bulvārī 5, Jelgava

Promocijas darba tēma: "Ģimeņu izglītība bērnu ar speciālām vajadzībām dzīves kvalitātes pilnveidei"

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr.paed., LLU profesore Baiba Briede.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājaslapā,   kā arī angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence”.

Pievienots 07/05/2018
Portāla administrators