Pārlekt uz galveno saturu

Anitas Rācenes promocijas darba aizstāvēšana

Sākas

Promocijas darba aizstāvēšana:  3. maijā plkst. 11:00, LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā,  Jelgavā, J. Čakstes bulvārī 5, 502. auditorijā.

Promocija darba tēma: "Karjeras attīstība sievietēm profesionālās krīzes situācijās mūžizglītības kontekstā".

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: Dr. paed., LLU asociētā profesore Vija Dišlere.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi".

Pievienots 18/04/2017
Portāla administrators