Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības inženierzinātne

Lauksaimniecības inženierzinātne

Programmas direktors: prof., Dr.sc.ing. Gints Birzietis

LLU Tehniskā fakultāte piedāvā studijas Lauksaimniecības zinātņu nozares lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares doktora studijās.

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejams šeit

Studiju programmas apraksts

Doktora studiju mērķis: veicināt lauksaimniecības inženierzinātnes attīstību un veidot starptautiska līmeņa augstas kvalifikācijas jauno zinātnieku paaudzi  lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozarē, kā arī nodrošināt LLU Tehniskās fakultātes mācībspēku sastāva atjaunināšanu.

Doktora studiju virzieni LLU Tehniskās  fakultātes Lauksaimniecības inženierzinātnes specialitātē ir šādi:

 • lauksaimniecības enerģētika;
 • lauksaimniecības tehnika;
 • transporta specialitāte;
 • mašīnu ražošana un projektēšana.

Prioritārajos pētniecības virzienos iekļauta Latvijā un pasaulē aktuāla problemātika: 

 • vidi saudzējošu kultūraugu audzēšanas tehnoloģiju un mehanizācijas sistēmu izstrāde;
 • lopkopības tehnoloģiju un tehnoloģisko iekārtu izpēte un pilnveidošana;

 • lauksaimniecības produkcijas kondicionēšanas un glabāšanas iekārtu un procesu pētījumi;

 • spēkrati, degvielas un loģistika, tehnoloģiskie risinājumi un efektivitātes pētījumi;

 • atjaunojamo enerģijas avotu un iekārtu  izmantošanas tehnoloģiskie, ekonomiskie un ekoloģiskie pētījumi enerģijas efektīvai ieguvei un izmantošanai;

 • siltuma un elektroenerģijas ieguves un izmantošanas inženiersistēmu izpēte un pilnveide to darbības energoefektivitātes, drošuma un kvalitātes paaugstināšanas aspektā;

 • mašīnu elementu un mašīnu projektēšanas un ražošanas tehnoloģiskie risinājumi.

Doktora studiju programmas izvērsts apraksts