Pārlekt uz galveno saturu

Lauksaimniecības inženierzinātne

Lauksaimniecības inženierzinātne

Akadēmiskās augstākās izglītības maģistra studiju programma

Programmas direktors: Prof., Dr.sc.ing. Dainis Berjoza, tālr. 29735949

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama šeit.

Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas

Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniski pētnieciskam, akadēmiskam, profesionālam un vadošam darbam, kuri spēj strādāt zinātniski pētnieciskajās un izglītības iestādēs, kā arī biznesa struktūrās Latvijā un ārvalstīs, kuri:

  • ir kompetenti risināt inženierzinātnes un prakses problēmas;
  • pārzina tehnisko zinātņu nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas;
  • prot patstāvīgi lietot zinātniskā darba metodes inženiertehnisko jautājumu risināšanā;
  • var kļūt par koledžu un augstskolu mācībspēkiem, kā arī valsts vadošajiem speciālistiem.

Iegūstamā kvalifikācija

Inženierzinātņu maģistra akadēmiskais grāds.

Specializācijas apakšprogrammas: augkopības tehnika, spēkrati un serviss, enerģētika, lopkopības mehanizācija, mašīnu projektēšana un ražošana.

Pilna laika studiju plāns 2019./2020. studiju gadā

Maģistra studiju programmā Lauksaimniecības inženierzinātne turpina studijas pēc bakalaura grāda iegūšanas. Tai ir četras apakšprogrammas:

 

Pilna laika studiju ilgums ir divi gadi.