Pārlekt uz galveno saturu

Karjeras konsultants

Karjeras konsultants

Profesionālā maģistra studiju programma

Programmas direktors: Mg.paed. Inita Soika, tālr. 63080694

Detalizēta informācija par studiju programmu pieejama  šeit.

Studiju programmas mērķi un profesionālās karjeras iespējas

Kompetenti speciālisti, kuri profesionāli var veikt karjeras konsultanta pienākumus izglītības iestādēs, nodarbinātības valsts aģentūrās, konsultāciju birojos, pašvaldībās, sociālās palīdzības iestādēs, uzņēmumu personāla atlases nodaļas, kā arī veikt zinātniski pētniecisko darbību.

Profesionālajā maģistra studiju programmā Karjeras konsultants ir iespēja turpināt studijas pretendentiem, kas iepriekš ieguvuši: 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar skolotāja kvalifikāciju vai izglītības zinātņu bakalaura grādu vai sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā vai psihologa kvalifikāciju vai citu akadēmisko vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ar vismaz 2 gadu darba pieredzi konsultēšanā, ko apliecina izziņa no darba vietas, kurā ir norādīts reflektanta ieņemamais amats un darba stāžs konsultēšanā. Pilna laika studiju ilgums ir 2 gadi, nepilna laika studijās – 2 gadi un 6 mēneši. Programmu absolvējot iegūst profesionālo maģistra grādu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta profesionālo kvalifikāciju.

Iegūstamā kvalifikācija

Karjeras konsultants.