Aktuālākais Latvijas Lauksaimniecības universitātē

18. jūnijā Jelgavas pils Aulā notika 68. Tehniskās fakultātes izlaidums.

Tehniskās fakultātes 68. izlaidums

18. jūnijā Jelgavas pils Aulā notika 68. Tehniskās fakultātes izlaidums.

Sumināti nākamā studiju gada Senāta stipendijas ieguvēji

8. jūnijā notika kārtējā Senāta sēde, kurā vienbalsīgi nolemts nākamajā studiju gadā piešķirt īpašo Senāta stipendiju 3 talantīgiem LLU studentiem – Madarai Keivai, Elīnai Baranovskai un Elvim Ērmanim.

Universitātē sāksies izlaidumu laiks

Jūnijs tradicionāli universitātē ir vasaras izlaidumu mēnesis, kad studējošie, nokārtojuši eksāmenus un aizstāvējuši studiju noslēguma darbus, tiekas LLU Aulā un saņem iegūto izglītību apliecinošus diplomus.

Lepojamies! Šogad universitāti ar izcilību absolvē 14 studenti

Līdz ar studiju noslēguma darbu aizstāvēšanu fakultātēs studiju process noslēdzas šī gada absolventiem. Šogad LLU absolvē vairāk kā 800 studējošie, no kuriem 14 izlaidumā saņems diplomus ar izcilību jeb „sarkanos” diplomus.

Aizvadīta zinātniskā konference „Engineering for Rural Development”

No 25. līdz 27. maijam LLU Tehniskajā fakultātē notika 15. starptautiskā konference „Inženierzinātne lauku attīstībai”. Ja savas darbības sākumā tā lielākoties bija orientēta uz LLU un tuvāko valstu tehnisko fakultāšu zinātniekiem, tad šobrīd konference pāraugusi LLU ietvaru un kļuvusi par ievērojamu notikumu visas Latvijas inženierzinātnes mērogā.

Jaunākā foto galerija

img

Nāc studēt TF!

TF buklets.JPG

Kontaktinformācija

Adrese: Jelgava, J.Čakstes bulvāris 5
Tālrunis: 63020762, 27860257
E-pasts: tfdek@llu.lv