Izvēlies sev piemērotāko pamatstudiju programmu:

   l-energetika.png   l-inzenierzinatne.png
mas.projekt.png tehniskais eksperts.png
 majas vide izglitiba.png         prof.izgl.png

Aktuālākais Latvijas Lauksaimniecības universitātē

No 1. līdz 7. jūlijam LLU notiek pieteikumu pieņemšana pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām. Pēc pirmās dienas rezultātiem lielākais studētgribētāju skaits vērojams veterinārmedicīnas pamatstudiju programmā un ekonomikas maģistra studiju programmā.

Pēc pirmās uzņemšanas dienas līderos veterinārmedicīna un ekonomika

No 1. līdz 7. jūlijam LLU notiek pieteikumu pieņemšana pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām. Pēc pirmās dienas rezultātiem lielākais studētgribētāju skaits vērojams veterinārmedicīnas pamatstudiju programmā un ekonomikas maģistra studiju programmā.

LLU sākas pieteikšanās studijām

No 1. līdz 7. jūlijam Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) notiek pieteikšanās pamatstudijām un augstākā līmeņa studijām. Pirmajā uzņemšanas dienā līdz pusdienlaikam universitāti Jelgavā apmeklējuši 62 topošie studenti.

Nāc studēt enerģētiku!

LLU Tehniskā fakultāte piedāvā vidusskolu absolventiem studijas profesionālā bakalaura studiju programmā „Lauksaimniecības enerģētika”, kas ir izteikta inženierzinātņu programma un pieprasīta darba tirgū un par kuras absolventiem ir ļoti labas atsauksmes no darba devējiem enerģētikas nozarē.

Sākusies elektroniskā pieteikšanās studijām LLU!

25. jūnijā vienotajā valsts un pašvaldību portālā „www.latvija.lv” darbu sāk e-pakalpojums „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, ar kuru jaunieši var pieteikties studijām LLU.

Diplomus izlaidumā saņēmuši 153 Tehniskās fakultātes absolventi

Jelgavas pils Aulā 19. jūnijā pulcējās sveicēji, kuri bija ieradušies sumināt 153 jaunos inženierus un skolotājus. Absolventu vidū bija arī viena studente, kura studijas pabeigusi ar izcilību.