Pārlekt uz galveno saturu

TF studentu un maģistrantu zinātniskā konference

Informācija par TF studentu un maģistrantu 2018. gada zinātnisko konferenci

Konference notiks: 2018. gada 20. aprīlī plkst. 14:30 TF 336. telpā.

Raksta apjoms – 5 - 6 lpp. Tikai atbilstoši veidnes un labas valodas prasībām publicēšanai sagatavotie referāti tiks ievietoti TF mājas lapas sadaļas "Konferences" apakšsadaļā "Studentu zinātniskā konference". Raksta 1. lpp.ar vadītāja apstiprinājumu – saskaņots nodot 354. telpā līdz 7. aprīlim. Pēdējais rakstu iesūtīšanas termiņš - 07. aprīlis. Raksti jāiesūta TF docentei Ivetai Līcei - Zikmanei uz e-pastu iveta.lice@llu.lv.

Studentu zinātniskās konferences rakstu sagatavošanas veidne.