Pārlekt uz galveno saturu

Iegūst doktora grādu par vēja enerģētikas pētījumiem

Attēla autors: No LLU arhīva

29. augustā promocijas darbu “Vertikālās ass vēja rotora energoefektivitātes uzlabošana ar spārnu leņķa aktīvo regulēšanu” aizstāvēja Toms Komass un ieguva doktora grādu inženierzinātnē. Promocijas darba zinātniskais vadītājs ir  Dr.habil.sc.ing., profesors (emeritus) Andris Šnīders.

Viena no būtiskākajām Latvijas elektroenerģētikas problēmām ir saistīta ar energoneatkarības nodrošināšanu. “Enerģijas imports Latvijā veido vidēji 21% no saražotās elektroenerģijas. Viens no perspektīvākajiem risinājumiem energoneatkarības veicināšanai ir vēja enerģētikas attīstība divos primārajos virzienos: veidojot jaunus vēja parkus un uzstādot mazas un vidējas jaudas vēja stacijas decentralizētā veidā Latvijas lauku un urbanizētajās teritorijās. Decentralizēto vēja elektrostaciju izmantošanai nav nepieciešams būvēt jaudīgas elektropārvades līnijas un ir iespējams veikt elektroenerģijas ražošanu tuvāk patērētājam,” stāsta T. Komass. Jaunais zinātnieks uzskata, ka Latvijā labākais risinājums būtu izmantot esošo zinātnisko un ražošanas potenciālu, lai izstrādātu savu vēja staciju. Taču efektīvam jauna produkta izstrādes darbam ir nepieciešams izmantot jaunas iestrādes un tehnoloģijas.

Pamatojoties uz nozīmīgumu vēja enerģētikas attīstības veicināšanā, tika izvirzīts promocijas darba mērķis – teorētiski un eksperimentāli pamatot vertikālās ass vēja elektrostacijas simulācijas modeļa daudzpusīgo pielietojumu mūsdienu ražošanas un izstrādes procesos, vēja elektrostacijas spārnu iestatīšanas leņķa regulēšanas sistēmas  programmas izmantošanas iespējas.

Promocijas darbā raksturoti pētījumi par vēja enerģētiku un vertikālās ass vēja staciju izmantošanu, uzlabošanu, aprēķiniem un efektivitātes palielināšanu. Pētnieciskā darba rezultātā saņemti divi patenti – par vertikālās ass vēja turbīnas spārnu stiprinājuma skavu ar aptveršanas principu (Latvijas Republikas patents  Nr.14910-B) un Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas patents Nr.WO2014/162312 A1 par vertikālās ass vēja rotoru kontroli ar spārnu leņķa turbīnu (Controlling Vertical Axis Rotor – Type Wind Turbine).

Plašāk ar T. Komasa izstrādāto metodi un pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties LLU Fundamentālās bibliotēkas mājas lapā.

Pievienots 29/08/2017