Pārlekt uz galveno saturu

Daces Brizgas promocijas darba aizstāvēšana

Sākas
Vieta
LLU Tehniskās fakultātes 502. auditorijā, J. Čakstes bulvārī 5, Jelgava

Promocijas darba tēma: "Darba un civilās aizsardzības kompetences veidošanās un attīstība studiju un darba vidē"

Promocijas darba zinātniskais vadītājs: Dr.paed., Dr.sc.ing., LLU profesors Ludis Pēks.

Informācija par promocijas darbu un kopsavilkumu elektroniskā veidā ievietota bibliotēkas mājas lapā – http://llufb.llu.lv/ sadaļā "Aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi" – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html un angļu valodā bibliotēkas mājas lapas sadaļā „Doctoral Theses Submitted for Defence” – http://llufb.llu.lv/promoc_darbi_en.html

Pievienots 05/03/2019
Portāla administrators